Ćwiczenia dotyczące zagadnień doradztwa zawodowego do wykorzystania na godzinach wychowawczych

na podstawie: "Materiałów metodyczno-dydaktycznych do planowania kariery zawodowej uczniów" KOWEZiU
1. Mógłbym być
cele: rozwijanie umiejętności własnych możliwości, poszerzanie wiedzy o zawodach, uaktywnianie wyobraźni
Przekazujemy uczniom następujące polecenie:
Macie przed sobą kartkę, na której wypisane jest zdanie z nazwą zawodu. Waszym zadaniem jest dokończenie każdego zdania. Korzystajcie z własnego doświadczenia i Waszego wyobrażenia o tym, jacy powinni być ludzie wykonujący dane zawody. Pamiętajcie, że treść tych zdań ma zawierać informacje o Was, np. Mógłbym być lekarzem, bo umiem współczuć cierpiącym.
Po wykonaniu zadania, nauczyciel prosi o prezentacje osoby chętne. Pozostałych uczestników zachęca do czynnego uczestnictwa poprzez wskazywanie, jakie cechy dotyczące danego zawodu znaleźli w sobie.
Na zakończenie można zadać pytania:
Czego dowiedzieliście się o sobie wykonując to ćwiczenie?
Czy myśląc o swojej przyszłości braliście pod uwagę fakt, że w tak wielu zawodach moglibyście pracować?
Czy faktycznie jedna cecha lub umiejętność może decydować o naszym wyborze?
Załącznik
Mógłbym być lekarzem, bo...........................................
Mógłbym być leśnikiem, bo ..........................................
Mógłbym być nauczycielem, bo ..................................
itp ok. 15 zawodów
2. Poważne zadanie
cele: rozbudzanie ciekawości poznawczej dotyczącej zawodów
ćwiczenie umiejętności nazywania predyspozycji zawodowych
rozwijanie zainteresowania poznawaniem własnych predyspozycji poznawanie wymagań związanych z pracą zawodową
Prowadzący przygotowuje wcześniej kartki z nazwami zawodów. Powinno ich być tyle, aby każdy uczeń mógł wylosować 2 lub 3.
Po wylosowaniu przez uczniów kartek, prowadzący podaje instrukcję: "Wyobraź sobie, że jesteś specjalistą od zatrudniania ludzi w wielkiej międzynarodowej firmie. Twój szef kazał Ci zatrudnić specjalistów w zawodach, które masz na swoich kartkach. To jest bardzo poważne zadanie! Proszę, wypisz na kartonie, jakie umiejętności, zdolności, sprawności musi Twoim zdaniem posiadać osoba, abyś ją przyjął do pracy na dane stanowisko.
Po wykonaniu zadania uczestnicy prezentują swoje pomysły. W grupie dyskutują, czy faktycznie są one niezbędne do wykonania zawodu.
Prowadzący zadaje pytania:
Jak czuliście się w roli specjalisty od zatrudniania?
Czy zastanawiałeś się jakie Ty posiadasz umiejętności?

Strony: 1 2 3 Następna »